Välkommen till
DLS - Detektiver, Livvakter, Juridik i Malmö

whitebox

                        etektivtjänster                
                När du får privata/företagsproblem, vid konflikter,            misstankar, tvister, maktlöshet mm, och inte vill         att myndigheter eller omgivningen får kännedom
     om detta. Då kan du vända dig till oss. 
                                     Läs mer >>
peciella uppdrag
 
          ivvaktstjänster                        inom juridik

När lagen åsidosatts, feltolkas, misstolkats, missbrukats, undanhålls mm. Anlita våra juridiska tjänster.
                              Läs mer >>

Vid rädsla för våld, hot, hämnd,
  kidnappning mm, kan ni ta hjälp av
    våra livvaktstjänster som kan
       förebygga eller åtgärda en sådan
             situation.

                           Läs mer >>